Is rijangst te voorkomen?

Dat is een vaak gestelde vraag. Het antwoord is: niet altijd, soms wel! Zoals eerder vermeld zijn er meerdere oorzaken waardoor rijangst kan ontstaan. Soms ligt de grondslag van rijangst in de gevolgde autorijlessen. Als er onvoldoende aandacht is besteed aan het duidelijk uitleggen van de benodigde handelingen en technieken om te leren autorijden, kan dit in een later stadium leiden tot rijangst.

VESEC geeft ook “gewone” autorijlessen.  Dat doet VESEC onder de naam autorijschool Rob Visser. Om nu de kans te verkleinen dat mensen later rijangst krijgen leggen de instructeurs van autorijschool Rob Vsser tijdens de rijlessen duidelijk het “hoe en waarom” van het autorijden uit. Zo wordt er door de instructeurs van autorijschool Rob Visser ruime aandacht besteed aan verkeersinzicht en anticiperen. Maar ook aan het “te verwachten gedrag” van de medeweggebruikers. “Verwacht altijd het onverwachte” is een uitspraak die regelmatig terugkomt. Dan ben je voorbereid en hoef je niet te schrikken. Hiermee verminder je de voedingsbodem voor mogelijke rijangst.

Tijdens de autorijles is er geduld en begrip voor onzekerheid. We leggen het liever meerdere keren uit, dan dat de leerling iets doet wat hij of zij niet begrijpt.

Dus voor autorijles en rijangstbegeleiding: 
autorijschool Rob Visser en VESEC, samen sterk!

 

« vorige pagina