Is rijangst hetzelfde als faalangst?

Het antwoord hierop is: NEE!

Faalangst is de vrees om tekort te schieten, fouten te begaan of het doel niet te bereiken. Rijangst is een andere soort van angst. Het is een paniek die zich van iemand meester maakt. En door die paniek functioneert alles niet meer zoals u zich zou wensen. Hierop ontstaan vaak negatieve lichamelijke reacties.

Daarom werkt VESEC ook samen met angsttherapeuten. Als u, samen met de VESEC-instructeur, de negatieve lichamelijke reacties meester kunt worden dan is dat winst. Indien dit niet lukt verwijzen wij u door naar een angsttherapeut. Als u de reacties samen met de angsttherapeut dan onder controle hebt gebracht kunnen we weer gaan werken aan de praktische oefeningen.

Er zijn veel autorijscholen die een faalangstinstructeur in dienst hebben. Die is dus opgeleid om faalangst te herkennen en u daarin te begeleiden. Faalangst is vaak aanwezig voor of tijdens een rijexamen. Dit steekt dus op een heel ander moment de kop op.

Helaas worden mensen met rijangst ook wel eens bestempeld als “angsthazen”. Hiervan distantiëren wij ons nadrukkelijk! Rijangst is een serieus probleem dat serieus opgelost dient te worden. Wilt u ook serieus genomen worden? Bel of mail ons dan!

« vorige pagina